Поиск по сайту
 
Нашли ошибку? Сообщите в комментариях (внизу страницы)
Задания и упражнения из учебника ГДЗ Ярошенко О.Г, Хімія 10 клас
на тему застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності

Вариант 1
23.1 Експериментально встановіть, чи взаємодіє ферум (ІІ) сульфат з лугом; міддю; барій хлоридом.
РЕШЕНИЕ

23.2 Доведіть, що киданий нам порошкоподібний куирум (ІІ) оксид містить домішки порошкоподібного заліза.
РЕШЕНИЕ

23.3 Проробіть досліди, за допомогою яких можна встановити тимчасову твердість води.
РЕШЕНИЕ

23.4 Доведіть, що виданий вам твердий натрій сульфат містить домішки магній сульфату.
РЕШЕНИЕ

23.5 Експериментальним шляхом установіть, яка з речовин барій хлорид чи натрій карбонат взаємодіє з нітратною кислотою.
РЕШЕНИЕ

23.6 Розпізнайте (не вдаючись до розчинення, а скориставшись відкритим полум ям нагрівного приладу) тверді зразки натрій хлориду, калій хлориду і барій хлориду.
РЕШЕНИЕ

23.7 Добудьте реакцією обміну між розчинами солі металічного елемента і лугу дві нерозчинні у воді сполуки алюміній гідроксид і ферум (ІІ) гідроксид. Експериментальним шляхом з ясуйте, яка з речовин с амфотерною.
РЕШЕНИЕ

23.8 Експериментальним шляхом з ясуйте, яка з речовин - натрій хлорид чи амоній хлорид - взаємодіє з лугом.
РЕШЕНИЕ

Вариант 2
23.1 У трьох пробірках без етикеток містяться розчини магній сульфату, алюміній сульфату й сульфатної кислоти. Визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.
РЕШЕНИЕ

23.2 У трьох пробірках без етикеток містяться розчини амоній хлориду, барій хлориду і хлоридної кислоти. Визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.
РЕШЕНИЕ

23.3 У трьох пробірках без етикеток містяться розчини ферум (ІІ) сульфату, фсрум (ІІІ) сульфату й амоній сульфату. За допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.
РЕШЕНИЕ

23.4 У трьох пробірках без етикеток містяться розчини барій хлориду, натрій карбонату і натрій гідроксиду. За допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речовин.
РЕШЕНИЕ

23.5 Проведіть досліди з визначення якісного складу: барій хлориду; ферум(ІІ) сульфату; кальцій гідроксиду.
РЕШЕНИЕ

23.6 Здійсніть перетворення речовин за такими схемами
РЕШЕНИЕ

23.7 Доберіть речовини та проведіть реакції, що виповідають таким скороченим йонним рівнянням реакцій. Результати спостережень, зроблені на їх основі висновки, молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій запишіть у зошиті для практичних робіт.
РЕШЕНИЕ

Понедельник 04.03.2024

Объявления

Copyright BamBookes © 2024
Политика конфиденциальности | Политика использования cookie