Поиск по сайту
 
Нашли ошибку? Сообщите в комментариях (внизу страницы)
Задания и упражнения из учебника ГДЗ Ярошенко О.Г, Хімія 10 клас
на тему загальні відомості про найважливіші класи неогранічних сполук

1.1 Укажіть, до якого класу сполук належать речовини, формули яких: NiO, Аs2O3, Сu2O, PbО, СО, Mn2O7, V2O5. Здійсніть класифікацію речовин у межах класу, назвіть сполуки.
РЕШЕНИЕ

1.2 Формули речовин якого класу переважають у наведеному переліку: CO2, HMnO4. ZnCO3, BaO, Mn(OH)2, Fe(OH)3, HNO3, K3PO4, P2O5, KCl, MgSO4? Назвіть речовини за сучасною науковою номенклатурою.
РЕШЕНИЕ

1.3 Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень: алюміній - алюміній оксид - алюміній нітрат - алюміній гідроксид - алюміній оксид.
РЕШЕНИЕ

1.4 Є речовини: літій оксид, залізо, нітратна кислота, купрум(ІІ) гідроксид, ферум(ІІ) оксид, кальцій гідроксид, сульфатна кислота, барій хлорид, цинк сульфат, карбон(ІV) оксид, магній. Які з цих речовин взаємодіятимуть із хлоридною кислотою, а які з натрій гідроксидом? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій. Для окисно-відновних реакцій напишіть електронний баланс, для реакцій йонного обміну молекулярні та повні й скорочені йонні рівняння реакцій.
РЕШЕНИЕ

1.5 Напишіть якомога більше рівнянь реакцій, продуктом яких є магній хлорид.
РЕШЕНИЕ

1.6 Складіть схему Основні класи неорганічних сполук, ураховуючи поділ основних класів на окремі групи.
РЕШЕНИЕ


Copyright BamBookes © 2024
Политика конфиденциальности | Политика использования cookie