Поиск по сайту
 
Нашли ошибку? Сообщите в комментариях (внизу страницы)
Задания и упражнения из учебника ГДЗ Ярошенко О.Г, Хімія 10 клас
на тему основні хімічні властивості й застосування неметалів. поширення неметалічних елементів у природі

5.1 Дайте характеристику основних хімічних властивостей неметалів і наведіть приклади рівнянь реакцій. Розгляньте окисно-відновні процеси, що відбуваються в наведених вами прикладах.
РЕШЕНИЕ

5.2 Напишіть хімічні рівняння взаємодії: силіцію з киснем; силіцію з воднем; цинку з хлором; фосфору з хлором. Назвіть утворені сполуки.
РЕШЕНИЕ

5.3 Обчисліть об’єм гідроген сульфіду, який утвориться з водню об ємом 44,8 л та достатньої кількості сірки.
РЕШЕНИЕ

5.4 Ознайомтеся з рисунком 12. Поясніть, на яких фізичних і хімічних властивостях неметалів грунтується практичне застосування кожного з них.
РЕШЕНИЕ

5.5 Сполука Флуору з Оксигеиом має формулу OF2. Користуючись рядом електронегативності, з’ясуйте, до якого з елементів зміщуються спільні електронні пари. Поясніть, чому утворену сполуку не називають оксидом. Як би ви її назвати
РЕШЕНИЕ

5.6 Користуючись додатковою літературою та знаннями з хімії, фізики, біології й географії, підготуйте повідомлення про роль неметалічних елементів у природі.
РЕШЕНИЕ

Вторник 05.03.2024

Объявления

Copyright BamBookes © 2024
Политика конфиденциальности | Политика использования cookie