Поиск по сайту
 
Нашли ошибку? Сообщите в комментариях (внизу страницы)
Задания и упражнения из учебника ГДЗ Ярошенко О.Г, Хімія 10 клас
на тему ферум як хімічний елемент. проста речовина залізо. сполуки феруму (іі) і феруму (ііі)

22.1 У чому полягають особливості будови атома Форуму та його положення в періодичній системі порівняно з уже вивченими вами металічними елементами
РЕШЕНИЕ

22.2 Обчисліть масові частки Феруму в мінералах і зробіть висновок, який із них має найбільший уміст цього хімічного елемента.
РЕШЕНИЕ

22.3 Назвіть основні родовища Феруму в Україні та залізорудні мінерали.
РЕШЕНИЕ

22.4 За схемою перетворень напишіть рівняння реакцій, назвіть утворені продукти
РЕШЕНИЕ

22.5 З біології вам відомо про наявність у рослин зеленого пігменту хлорофілу, а у тварин і людей - червоного пігменту крові гемоглобіну. Пригадайте, яке значення мають вони для живої природи. За різними інформаційними джерелами, зокрема Інтернст, з ясуйте, яка роль у цьому належить Феруму. Сформулюйте висновок про біологічну роль Феруму.
РЕШЕНИЕ

22.6 Обчисліть масу залізного купоросу й об єм води, необхідні для приготування розчину ферум сульфату масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 19 %.
РЕШЕНИЕ


Copyright BamBookes © 2024
Политика конфиденциальности | Политика использования cookie