Поиск по сайту
 
Нашли ошибку? Сообщите в комментариях (внизу страницы)
Задания и упражнения из учебника ГДЗ Ярошенко О.Г, Хімія 10 клас
на тему Тематичний контроль знань

1 Укажіть перелік, до якого ввійшли назви лише металічних елементів. Хлор, Оксиген, Калій, Купрум. Гелій, Гідроген, Фосфор, Манган. Купрум, Ферум, Кальцій, Натрій. Магній, Цинк, Силіцій, Карбон
РЕШЕНИЕ

2 Позначте символ металічного елемента, що розташований в одному періоді з Ферумом Na Br Ca Se
РЕШЕНИЕ

3 У кажіть назви металічних елементів, атоми яких на зовнішньому енергетичному рівні мають 2 електрони
РЕШЕНИЕ

4 Виберіть назви представників родини лужних елементів
РЕШЕНИЕ

5 Укажіть характеристику металічного зв язку притягування різнойменно заряджених йонів утворення спільних електронних пар притягування між катіонами, атомами й вільними усуспільненими електронами сполучення двох атомів різних молекул або однієї молекули за рахунок частково заряджених атомів Гідрогену
РЕШЕНИЕ

6 Укажіть назву металічного елемента, атом якого маєелектронну формулу 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
РЕШЕНИЕ

7 Виберіть пару металічних елементів, які мають однакову кількість 5-слектронів в електронній формулі
РЕШЕНИЕ

8 Доберіть слово чи словосполучення, що робить повним вираз; Зовнішній енергетичний рівень електронної оболонки атомів металічних елементів.
РЕШЕНИЕ

9 Позначте, що є спільним у будові атомів Алюмінію і Хлору
РЕШЕНИЕ

10 Укажіть, як змінюються металічні властивості хімічних елементів у періодах зі збільшенням протонного числа посилюються послаблюються залишаються без змін у різних періодах змінюються по-різному
РЕШЕНИЕ

11 Укажіть, як змінюються металічні властивості хімічних елементів у головних підгрупах зі збільшенням прогонного числа
РЕШЕНИЕ

12 Виберіть загальну формулу оксидів і гідроксидів лужноземельних елементів
РЕШЕНИЕ

13 Укажіть метали, які за звичайних умов взаємодіють з водою
РЕШЕНИЕ

14 Укажіть речовину, з якою не взаємодіє кальцій оксид
РЕШЕНИЕ

15 Укажіть речовини, з якими взаємодіє натрій гідроксид
РЕШЕНИЕ

16 Позначте, як можна добути ферум (ІІ) гідроксид
РЕШЕНИЕ

17 Укажіть речовину, осад якої розчиняється в надлишку лугу
РЕШЕНИЕ

18 Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні
РЕШЕНИЕ

19 Укажіть речовину, яка взаємодіє з амоній карбонатом, ферум(ІІ) сульфатом, алюміній нітратом і ферум(ІII) хлоридом
РЕШЕНИЕ

20 За наведеними схемами напишіть рівняння реакцій та установіть послідовність розміщення рівнянь у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів
РЕШЕНИЕ

21 Виберіть пари речовин, між якими відбудеться хімічна реакція
РЕШЕНИЕ

22 Установіть відповідність між назвами та формулами мінералів
РЕШЕНИЕ

23 Установіть відповідність між металом і промисловим способом його добування з руди
РЕШЕНИЕ

24 Скорочене йонне рівняння Ca2+ + CO3 2- = CaCO3 характеризує взаємодію
РЕШЕНИЕ

25 Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг реакцій у ланцюжку перетворень Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3
РЕШЕНИЕ

26 Установіть відповідність між назвами хімічних елементів і їх місцем у періодичній системі
РЕШЕНИЕ

27 Установіть послідовність розташування назв металічних елементів за поширеністю їх у природі Алюміній Калій Кальцій Ферум
РЕШЕНИЕ

28 Укажіть назву лужного металу, якщо його наважка масою 68,4 г у реакції з водою витісняє водень об ємом 8,96 л
РЕШЕНИЕ

29 Укажіть кількість речовини води, яка утворюється при термічному розкладі ферум (ІІІ) гідроксиду масою 42,8 г
РЕШЕНИЕ

30 Укажіть масу осаду, утвореного в результаті змішування розчину натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою лугу 6 % і розчину ферум сульфату масою 100 г з масовою часткою солі 15,2 %
РЕШЕНИЕ


Copyright BamBookes © 2024
Политика конфиденциальности | Политика использования cookie