Поиск по сайту
 
Нашли ошибку? Сообщите в комментариях (внизу страницы)
Задания и упражнения из учебника ГДЗ Ярошенко О.Г, Хімія 10 клас
на тему Тематичний контроль знань

1 Укажіть перелік, укладений лише з назв неметалічних елементів - Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум; Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор; Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій; Силіцій, Карбон, Магній, Цинк
РЕШЕНИЕ

2 Укажіть неметалічний елемент одного із Сульфуром періоду Na; P; Cr; N
РЕШЕНИЕ

3 Укажіть символ нсметалічного елемента, атом якого на зовнішньому енергетичному рівні має 4 електрони Ti Pb Si Be
РЕШЕНИЕ

4 Укажіть неметалічні елементи однієї з Бромом підгрупи Оксиген і Флуор; Хлор і Манган; Селен і Криптон; Флуор і Хлор
РЕШЕНИЕ

5 Укажіть неметалічні елементи, що належать до однієї підгрупи Нітроген і Фосфор; Алюміній і Скандій; Літій і Натрій; Хлор і Аргон
РЕШЕНИЕ

6 Укажіть, скільки неспарених електронів має в збудженому стані атом Карбону
РЕШЕНИЕ

7 Укажіть, який ряд складається лише з назв алотропних видозмін сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ. графіт, алмаз, карбін. фосфор білий, фосфор червоний, фосфін. кисень, озон, вода
РЕШЕНИЕ

8 Укажіть суму індексів у формулі оксиду Фосфору, у якій він проявляє максимальний ступінь окиснення
РЕШЕНИЕ

9 Установіть відповідність між формулами та назвами бінарних сполук неметалічних елементів з Оксигеном і Гідрогеном Гідроген хлорид. Гідроген сульфід. Карбон (IV) оксид. Силіцій (ІV) оксид
РЕШЕНИЕ

10 Укажіть газувату речовину, густина за повітрям якої менше одиниці азот. озон. хлороводень. сульфур оксид
РЕШЕНИЕ

11 Укажіть речовину з найбільшою розчинністю у воді кисень. водень. амоніак. азот
РЕШЕНИЕ

12 Установіть відповідність між назвами та формулами сполук Нітрогену Нітроген (IV) оксид. Амоніак. Амоній нітрат. Нітратна кислота
РЕШЕНИЕ

13 Установіть відповідність між формулами та назвами сполук Карбону чадним газ. кальцій гідрогенкарбонат. кальцій карбонат. вуглекислий газ. метан
РЕШЕНИЕ

14 Розташуйте неметалічні елементи в ряд за збільшенням електронегативності Оксиген Карбон Гідроген Нітрогене
РЕШЕНИЕ

15 Укажіть, якому хімічному елементу належить електронна формула 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Карбону. Силіцію. Сульфуру. Фосфору
РЕШЕНИЕ

16 Установіть відповідність між назвою та формулою мінералу Кальцит Гіпс Доломіт Каолініт
РЕШЕНИЕ

17 Однакову електронну формулу із сульфід-аніоном мас атом Флуору. аніон Хлору. атом Неону. катіон Магнію
РЕШЕНИЕ

18 Установіть відповідність між нсметалічними елементами й електронною будовою зовнішніх енергетичних рівнів їх атомів Оксиген. Хлор. Сульфур. Нітроген
РЕШЕНИЕ

19 Укажіть хімічний елемент, розташований у другому періоді, IV групі, головній підгрупі Берилій. Карбон. Кальцій. Неон
РЕШЕНИЕ

20 Назвіть елемент V групи головної підгрупи, що має загальну формулу оксигеновмісної кислоти НЕ03, у якій він виявляє найвищий ступінь окиснення, а густина його леткої водневої сполуки за воднем дорівнює 8,5 Фосфор. Арсен. Ванадій. Нітроген
РЕШЕНИЕ

21 Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв’язку сполук Сульфуру SO2 H2SO4 BaSO4 SO3
РЕШЕНИЕ

22 Установіть відповідність між нонами та речовинами, за допомогою яких можна виявити в розчині присутність кожного з них вода. луг. хлоридна кислота. барій хлорид. аргентум (І) нітрат
РЕШЕНИЕ

23 Укажіть пару речовин, при взаємодії яких Нітроген є відновником азот і водень. натрій гідроксид і нітратна кислота. нітроген оксид і кисень. мідь і нітратна кислота
РЕШЕНИЕ

24 Скорочене йошіе рівняння Ba + SO4 = BaSO4 характеризує взаємодію сульфатної кислоти з барій хлоридом. барій оксидом. барієм. барій карбонатом
РЕШЕНИЕ

25 Відрізнити натрій карбонат від амоній сульфату можна за допомогою аргентум (І) хлориду. хлоридної кислоти. натрій гідроксиду. барій нітрату
РЕШЕНИЕ

26 Розташуйте порції газоподібних речовини за збільшенням об’єму 6 г водню. 8 г кисню. 12,04*10^23 молекул амоніаку. 22 г вуглекислого газу
РЕШЕНИЕ

27 Обчисліть об’єм і масу амоніаку, добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0,5 моль.
РЕШЕНИЕ

28 За рівнянням реакції добування вуглекислого газу з кальцій карбонату та достатньої кількості нітратної кислоти обчисліть об’єм газу, що виділиться при взаємодії солі масою 20 г; кількість молекул вуглекислого газу в цьому об’ємі; густину вуглекислого газу за азотом
РЕШЕНИЕ

29 Визначте об’ємну частку виходу вуглекислого газу, якщо з кальцій карбонату масою 500 г добули вуглекислий газ об’ємом 100 л
РЕШЕНИЕ

30 Змішали розчин масою 200 г з масовою часткою натрій сульфа ту 14,2 % і розчин масою 200 г з масовою часткою барій хлори ду 5,2 %. Обчисліть масу утвореного осаду.
РЕШЕНИЕ


Copyright BamBookes © 2024
Политика конфиденциальности | Политика использования cookie